HJM-7005 切角機
 
 

衝擊試片切角機可衝擊試片上切出一個尺寸精密之V型槽,以利衝擊試驗之進行。

 
  • 機械規格
  • 應用範圍
  • 影片展示
  • 型錄下載
  • 線上詢問
項目 規格
   
   
   
   
為配合設計的改進及更新,以上規格如有更改,恕不另行通知
應用範圍
 
影片展示
 
No. File
1 Downloads