HJM-4509 耐寒環境試驗機
 
 

採用高精度微電腦觸控式溫度及濕度控制器、搭配高穩定度的白金測溫抵抗體,配合溫濕度測試的風速循環系統、以達到均勻、準確、穩定的溫度、濕度控制,可作高溫、低溫不同環境試驗。

 
  • 機械規格
  • 應用範圍
  • 影片展示
  • 型錄下載
  • 線上詢問
項目 規格
   
   
   
   
為配合設計的改進及更新,以上規格如有更改,恕不另行通知
應用範圍
 
 
 
No. File
1 Downloads